Школски одбор

1. Јелена Шаљић – председник , представник Савета родитеља ;

2. Бранко Ерац –  заменик председника Школског одбора ;

3. Милан Делић – члан ,представник Савета родитеља ;

4. Светлана Димитријевић – представник локалне самоуправе;

5. Александар Бошковић – члан,представник локалне самоуправе;

6. Златомир Вујчић – члан,представник локалне самоуправе;

7. Данка Деспотовић – члан , представник запослених;

8. Доситеја Лекић – члан , представник запослених;

9. Марина Милосављевић – члан, представник запослених.

1242 УЧЕНИКА
46 ОДЕЉЕЊА
100% УСПЕХА