Сагласности за уџбенике за 1.разред

Сагласности за уџбенике за 1.разред

Поштовани,

„Школски сервис Гајић“ из Београда нуди Вам могућност набавке уџбеника. Погодност је у томе што имате могућност директне набавке у три месечне рате.

ПРВИ РАЗРЕД
Ред. бр. Предмет Издавач Аутор Називуџбеника Цена
1. Српски језик Нови Логос Душка Милић,

Татјана Митић

Буквар за први разред основне школе 900,00
2. Душка Милић,

Татјана Митић

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе 390,00
3. Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Читанка за први разред основне школе 790,00
4. Математика Нови Логос Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе 1.550,00
5. Свет око нас Нови Логос Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

Свет око нас 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 790,00 + 590,00
6. Енглески језик The English Book Stella Maidment, Lorena Roberts Happy House, енглески језик  за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком  

1.320,00

ЦЕНА КОМПЛЕТА 6.330,00

 

Уплатницу попунити на следећи начин:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА (НЕ РОДИТЕЉА), ПРВИ РАЗРЕД

сврхa уплате: ПРВИ РАЗРЕД – уџбеници

прималац: Школски сервис Гајић

рачун примаоца: 160-376569-31 (Banca Intesa)

број модела: 97   позив на број: 38-117

 

БРОЈ РАТЕ ИЗНОС РАТЕ ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН ЗА ПЛАЋАЊЕ
ПРВА РАТА 2.110,00 дин 10. јун 2021. године
ДРУГА РАТА 2.110,00 дин 10. јул 2021. године
ТРЕЋА РАТА 2.110,00 дин 10. август 2021. године

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:САМО НА ОСНОВУ УПЛАТЕ ПРВЕ РАТЕ (ОБАВЕЗНО ПРАТИТИ УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦЕ), ИЗВРШИЋЕ СЕ ВАША ПОРУЏБИНА.

СВЕ УПЛАТНИЦЕ САЧУВАТИ, КАО ДОКАЗ О УПЛАТИ.

 

ОВДЕ ОТЦЕПИТИ, ГОРЊИ ДЕО САЧУВАТИ

___________________________________________

 

____________________________________________

Име и презиме ученика

 

 

 ______________________________________________

Име и презиме родитеља, МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН

 

САГЛАСАН САМ ДА МОЈЕ ДЕТЕ НАБАВИ НАВЕДЕНЕ УЏБЕНИКЕ И РАДНЕ СВЕСКЕ ПРЕКО ШКОЛСКОГ СЕРВИСА ГАЈИЋ И ДА ЋУ НАВЕДЕНИ ИЗНОС ПЛАТИТИ У ТРИ МЕСЕЧНЕ РАТЕ.

 

ДА                                                       НЕ

 

_____________________________________________

Потпис родитеља

 

ОВУ САГЛАСНОСТ ПРЕДАТИ У СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ ПРИЛИКОМ ТЕСТИРАЊА

1242 УЧЕНИКА
46 ОДЕЉЕЊА
100% УСПЕХА