Контакт

Контакт

Увек у контакту са вама

Телефони

Директор/Факс: 011 2330 336
Помоћник директора: 011 2382 270
Секретар: 011 2337 978
Рачуноводство: 011 2349 134
ПП служба: 011 4030 772
Библиотека: 011 2337 978 локал 108
Зборница на Лабудовом брду: 011 6334 855
Зборница у Кнежевцу: 011 6334 1701283 УЧЕНИКА
48 ОДЕЉЕЊА
100% УСПЕХА