Бесплатни уџбеници 2021/22.

Бесплатни уџбеници 2021/22.

Поштовани,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да и за школску 2021/22. годину обезбеди бесплатне уџбенике за следеће категорије ученика:

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану;
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  • ученици основних школа који су у породици треће и свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоце новчане помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
  • за ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

Захтевану документацију предати библиотекарки школе

– од понедељка до четвртка од 09-14 часова у објекту у Гочкој 40

Последњи рок је четвртак 18.02.2021.

 

КНЕЖЕВАЦ: Петком од 09-14 часова.

Последњи рок је петак 19.02.2021.

 

У  Београду,                                                                                                 Директор школе

02.02.2021.                                                           Милена Секулић Одаловић

1242 УЧЕНИКА
46 ОДЕЉЕЊА
100% УСПЕХА